Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gametocide nedir?

gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


carboluria : n. İdrarda karbolik asit (phenol) bulunuşu.


carotin : n. biochem. See: Carotene.


controlled cord tractional : n. doğumdan ve oksitosik madde verilmesinden sonra uterus sertleşmesini takiben plasentanın çıkarılması (halas) için uygulanan yöntem kimse.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


gasometer : n. biochem. a) Gazometre, gaz ölçüsü b) Gaz deposu.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


subhepatic : a. Karaciğeraltı, karaciğer altında bulunan.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hybridism : n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


infra- : pref. Alt.


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


mummified : a. Mumyalanmış.


ossifluence : n. Kemik dokusu yumuşaması.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.