Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gametic nedir?

gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coretomy : n. İris'e kesit yapma


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


dystrophic : a. Distrofiye ait.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


exotic : a. Başka memleketin özelliklerini taşıyan, yabancı, alışılmamış, egzotik.


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


porokeratosis : n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


rugae : n. Kırışıklık, buruşukluk, katlanma, genellikle gerginlik oluşumuna sebep olur.


salmonella : n. Bir bakeri türü, gram negatif çubuklar. İnsanlarda ve hayvanlarda asalak olarak yaşarlar ve çoğu zaman hastalık meydana getirme özelliği kazanırlar.


seroglobulin : n. Kan serumu globülini.


seton : n. 1. Kıl fitili, 2. Kıl fitilinden çıkan cerahat.