Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gametic nedir?

gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breck feeder : n. Prematüre ve zayıf bebeklerin beslenmesinde bir çeşit biberon.


catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


cheilocarinoma : n. Dudak kanseri.


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


nervosity : n. Aşırı sinirlilik.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).