Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gametic nedir?

gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


fothergill's operation : n. Genital prolapsus vakalarında uygulanan bir ameliyat tekniği.


hemocrystallin : n.See: Hemoglobin.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


oppilation : n. See: Constipation.


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


osmophobia : n. Marazi koku korkusu, ozmofobi.


pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.


pedion : n. Ayak tabanı


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


plethysmogram : n. Pletismograf ile elde edilen çizelge.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.