Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gamete nedir?

gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


chondroporosis : n. Kıkırdakta yer yer küçük boşluklar oluşması, kıkırdağın gözenekli durum alması (Bu durum kemikleşme esnasında normaldir, bazan patolojiksebeplerle de oluşur).


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


faucial : a. Boğaza ait.


form : n. Formül


homunculus : n. Asimetri veya şekil bozklu olmayan cüce.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


perineoplasty : n. Perinenin plastik tamiri, perineoplasti.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.


proteinic : a. Proteine ait.


rhodopsia : n. Kırmızı görme, rodopsi


ricketsiosis : n. Rickettsia cinsi mikro-organizmaların sebep olduğu enfeksiyon, riketsia enfeksiyonu.


scopolamine : n. biochem. Solanacea familyasından elde edilen müsekkin ve gözbebeği genişletici özellikelre sahip zehirli bir alkaloid.