Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gamete nedir?

gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

discography : n. Radyo-opak hale getirildikten sonra çekilen intervertebral disk filmi.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


gastrorrhexis : n. Mide rüptürü.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


hemopleura : n. See: Hemothorax


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


leukodystrophy : n. Beyin beyaz cevherinin, sinir liflerinde miyelin kaybı ile beraber sertleşme ve dejenerasyon göstermesi;


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


mycologist : n. Mikoloji mütehassısı.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


retrocursive : a. Arkayadoğruyürüyen.