Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gamete nedir?

gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


esophagology : n. Özofagus ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, ezofagoloji.


frame : n. Beden, vücut.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


meconiorrhea : n. Yeni doğan bebekte barsaklardan aşırı miktarda mekonyum gelişi.


mentulagra : n. Penis'in uzun süre ağrılı ereksiyon hali gösterişi, pripizm.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


pylorectomy : n. Piloru çıkarma ameliyesi, pilorektomi.


quadrant : n. 1. Çeyrek daire; 2. Bir bütünün dörtte biri (mesela görme alanında veya karın yüzeyi hk).


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.


scanning speech : n. Dissemine skleroz'da meydana gelen bir çeşit eklem rahatsızlığı.


substage : n. Mikroskop tablasının altında kalan kısımlar.