Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gambir nedir?

gambir : n. See: Catechu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.


bromum : n. See: Bromine.


digitalism : n. Aşırı dozda dijital verilişine bağlı toksik belirtilerin eşlik ettiği durum, dijital zehirlenmesi.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


myopachynsis : n. kas hipertrofisi.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


perisigmoiditis : n. Sigmoid dirseği zarının iltihabı.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


psychologic : a. 1. Psikoloji (ruh bilim) ile ilgili, 2. Ruhsal durumla ilgili, ruhsal etkenlere abğlı, psikolojik.


salpingion : n. Kaya kemiği zirvesined alt yüzde bulunan bir çıkıntı.


serumal : a. 1. Serum'la ilgili; 2. Serumdan elde edilen, serumdan hazırlanan, serum kaynaklı.


sialoid : a. 1. Tükürükle ilgili; 2. tükürük niteliğinde, tükürüğe benzer.