Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gambir nedir?

gambir : n. See: Catechu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


gastroanastomosis : n. Midenin orta kısmındaki daralma nedeniyle pilor ve kardia arasında ameliyatla yeni geçit oluşturulması.


phygogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını azaltıcı veya durdurucu; 2. Süt salgılanmasını durdurucu ilaç, süt kesici ilaç.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


indenization : n. See: innidiation.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


metachromasia : n. Metokromazi.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


prophylactodontist : n. Profilaktiktodonti uzmanı.


recto-uterine : a. Rektum ve uterusa ait.


remittent : a. Artıp eksilen, azalıp çoğalan (ateş).