Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gambir nedir?

gambir : n. See: Catechu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


chlorambucil : n. Bir azot hardalı.


coitus : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, cinsel temas, kopülasyon, koit.


colpomycosis : n. Mantarın sebep oludğu vagina iltihabı.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


plasmacytoma : n. Plazma hücrelerinden meydana gelmiş tümör.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


pylorogastrectomy : n. Pilor'un ameliyatla çıkarılması, pilorogastrektomi.


radio-element : n. Radyoaktif element.


recurrent : a. 1. Dönüp aksi istikamete giden (arter); 2. Tekerrür eden, nükseden, avdet eden, tekar görünen (beliren), recurrens.


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.


rhizoid : a. Kök şeklinde.


scrofuloderma : n. Sıracalı bir cilt hastalığı.