Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gambir nedir?

gambir : n. See: Catechu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


exeresis : n. Bir sinir, damar, veya diğer bir kısım veya organın çıkarılması.


goundou : n. Burnun osteoplastik periyostiti, gundu.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


huckle : n. Kalça.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.


postpontile : a. Varol köprüsünün arkasında bulunan.