Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gambir nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gambir : n. See: Catechu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


neuroskeleton : n. İskelet sisteminin beyin ve omuriliği çevreleyen, kranium ve columna vertebralis'ten oluşan kısmı.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


ophthalmus : n. Göz.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.


retardate : a. Zihni gelişme yetersizliği gösteren kişi ,geri zekalı.


sitieirgia : n. Histerik iştahsızlık.


sophistication : n. Yemeğe veya ilaca hile katma.


Sturge-Weber Syndrome : n. Genetik olarak geçen konjenital bir ektodermoz.


tar : n. biochem. Katran.