Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galvanotropism nedir?

galvanotropism : n. Elektrik akımı etkisiyle canlı organizmanın gösterdiği refleks hareket, hücre veya organizmanın elektrik akımı yönünde hareketi (ilerleme, çevrilme v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


eupiesis : n. Normal basınç gösterme hail.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hippocampus : n. (pl. hippocampi). Beyinde bulunan iki beyaz çıkıntının adı, hipokamp.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


irrigator : n. İrigatör.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


measly : a. Kızamıklı.


misanthropia : n. İnsanlardan kaçma, insanları sevmeme, misantropi.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


pate : n. Baş, kafa.


sclerokeratitis : n. Sklera ve kornea iltihabı, sklerokeratit.