Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanotropism nedir?

galvanotropism : n. Elektrik akımı etkisiyle canlı organizmanın gösterdiği refleks hareket, hücre veya organizmanın elektrik akımı yönünde hareketi (ilerleme, çevrilme v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


derealization : v. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak, normal insanların rüya görmesi gibi.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


physic : n. 1. Tıp, hekimlik; 2. Dahilden verilne ilaç; 3. Müshil; 4. (pl.) Fizik.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


mesolylmphocyte : n. Orta büyüklükte lenfosit


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


pharmacodiagnosis : n. İlaçların teşhiste kullanılışı.


powder : n. Toz halinde ilaç.


psychologic : a. 1. Psikoloji (ruh bilim) ile ilgili, 2. Ruhsal durumla ilgili, ruhsal etkenlere abğlı, psikolojik.


sycosiform : a. Sikozise benzer.