Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanothermy nedir?

galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenophobia : n. 1. Açık yerlerden ürkme, boş bir bölgede tek başına kalmaktan aşırı korkma, kenophobia; 2. Yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme, cenotophobia.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


terato : pref. Ucube, teras.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


hemiglossitis : n. Yarım dil iltihabı, hemiglosit.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


peritrichate : a. See: Peritrichal


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


saprogen : n. Çürütücü mikro-organizma, saprojen.


schistocystis : n. Mesanenin doğuştan yarık oluşu.


sepsis : n. Mikrop toksinlerinin kana karışması ile meydana gelen klinik tablo, sepsis.