Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galvanothermy nedir?

galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


karezza : n. Coitus reservatus.


keno- : Boş anlamına önek.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


mamm- : pref. Meme anlamına önek.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon