Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galvanothermy nedir?

galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


electroplexy : n. See: electropherapy.


expectation : n. Bekleme, ümit.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


nemathelminthiasis : n. Herhangi bir yuvarlak solucanın sebep olduğu enfestasyon.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.