Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galvanotherapy nedir?

galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


doctor : n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Tedavi etmek.


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


expectorative : a. Balgam söktürücü.


glycerin : n. biochem. Tatlı merhem, gliserin (C3H8O3).


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


nestitherapy : n. Sıkı perhiz tedavisi.


oncosis : n. Mültipl tümör oluşumu.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


posttyphoid : a. Tifo sonu, tifo sonrası.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.