Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanotherapy nedir?

galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


climacterium : n. Adetten kesilme, kadınların jenital hayatlarının söndüğü dönem (Belirtileri: Adetin kesilmesi, jenital organlarda gerileme, yağlanma ve geçici sıcaklık duygusu, kalb çarpıntısı, uykusuzluk, yarım baş ağrısı, asabiyet).


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


mammotomy : n. See: Mastotomy.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


neurocranium : n. Kafatasının beyini içine alan kısmı.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


oncothilipsis : n. Tümörden ileri gelen basınç, onkotik basınç.


ovariosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü'nün beraber iltihabı, ovaryosalpenjit.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.