Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanotherapy nedir?

galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


dermatomycosis : n. Parazit mantarlardan meydana gelen deri hastalığı, dermatomikoz.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


impact : n. & v. 1. Ani çarpışma, hızla vuruşma; 2. Sıkıştırmak, hareketine main olacak şekilde bastırmak.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


sero-immunity : n. Antiserumdan ileri gelen bağışıklık.


spermatolysin : n. Spermatozoidleri yokeden bir lizin.


sporozoosis : n. sporozoa sınıfı parazitlerin meydana getirdiği hastalık.


staphyl(o)- : pref. 1. Üzüm salkımışeklinde; 2. Küçükdil, dilcik, uvula.


staphylopharyngeus : n. Yutak damak kası, farengopalatin kas.