Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanotherapy nedir?

galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


epicolic : a. Kolon üzerinde.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


uve(o) : pref. Üvea.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


inosite : n. See: inositol.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


myomectomy : n. Miyomun ameliyatla çıkarılması, miyomektomi.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


orthodontology : n. See: orthodontia.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.


presbyopia : n. Lensin esnekliğinin yaşla azalması sonucu yakından iyi görememe, presbiyopi, ihtiyarlıkta görme bozukluğu.


psychiatry : n. Akıl hastalıkları bilimi, psikiyatri.