Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galvanoscope nedir?

galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbromal : n. biochem. Sinirleri yatıştıran ve uyuşturucu beyaz ve kokusuz billuri toz (C7H13BrN2O2).


chalazion : n. Meibomian guddelerine ait salgıların birikmesine bağlı olarak göz kapağı kenarında meydana gelen kist.


cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


diaphragmatitis : nö Diyafram iltihabı, diyafragmatit.


dysuric : a. Disüriye ait.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


extra-articular : a. Eklemdışı.


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


lung : n. Akciğer.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


planuria : n. İdrarın tabii olmayan yoldan çıkarılması.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.