Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanoscope nedir?

galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


end (o) : pref. içinde içine.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


subgingival : a. Dişeti altında.


hard : a. Şiddetli, ağır.


infundibuliform : a. Hunibiçim, hunimsi.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


obesogenous : a. Şişmanlatıcı.


organo- : pref. Organla ilgili.


paroral : a. Ağız yakınında, ağıza komşu.


phasmophobia : n. Hayaletlerden aşırı korkma, hayalet korkusu.


poikilotherm : n. Vücut ısısı içinde bulunduğu ortamda tabi olan canlı.


prosopalgia : n. Yüz felci.


punch : n. 1. Dokudan küçük yuvarlak parça almada kullanılan özel biyopsi aleti; 2. Bir çeşit alkollü içki; 3. Kırılan dişte diş kökünü çıkarmağa mahsus alet.