Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galvanoscope nedir?

galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


epilatory : n. Kılların dökülmesine sebep olan madde.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


sialosis : n. Salya akışı, tükürük gelişi, siyaloz.


silicic : a. biochem. Silisyum oksidine ait veya bunu havi.