Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanoscope nedir?

galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


dyschromatopsia : n. Renkleri ayırmakta zorluk.


emetology : n. Kusturucu ilaç bilgisi, emetoloji.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


industrial therapy : n. Hastaların, yeniden iş hayatına dönebilmeleri için gerekli alıştırmalarının yapıldığı hastane organizasyonu.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


intraoral : a.Ağız içinde.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


maculate : a. Benekli, lekeli.


metastatic : a. Metastaza ait.


neuropapillitis : n. Göz papillasının iltihabı, nevropapilit.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.