Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galvanonervous nedir?

galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


hygroma : n. İçinde bol miktarda toplanan sıvı tarafından eklem keselerinin şişmesi ve gerilmesi, higroma.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


inhalant : a.&n. 1. Havayı içine çeken; 2. İçine doğru soluk çekme; 3. Solukla içeriye çekilen ilaç.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


lung : n. Akciğer.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


rectovesical : a. Rektum ve mesaneye ait.


stosstherapy : n. İlacın bir defada yüksek doz verilişi esasına dayanan tedavi, tek dozla tedavi.


subvaginal : a. Kılıf veya vagina altında bulunan.


succagogue : a. & n. Bez salgısını uyaran (ilaç).