Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanonervous nedir?

galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


contrectation : n. Karşı cinsten bir kimseyi sevip okşama, cinsel sevişme.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


explosion : n. 1. Patlama, infilak; 2. Nüfusun hızla artışı, nüfus patlaması; 3. Aniden meydana gelen kimyasal değişiklik, ani dönüşme (Bir sıvının anideng az haline dönüşü gibi).


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


gonadotrope : n. Gonadların çalışmalarını kamçılayan madde.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


loin : n. Bel, lumbus.


lutein : n. Corpus luteum'da lütein hücreleri içinde bulunan sarı renkte bir pigment (Yağ hücreleri, yumurta sarısı v.s.'de de bulunur).


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


obstetrician : n. Doğum uzmanı, ebe.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


pericholangitis : n. Safra kanalları çevresindeki doku ve oluşumların iltihabı.


phonograph : n. Bant üzerine kaydedilen sesleri gerektiğinde tekrarlayan alet, fonograf.