Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanonervous nedir?

galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


cion : n. Küçük dil, uvula.


convex : a. Dışbükey konveks, convexus.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


cystometry : n. İdrar kesesine ait basınç değişimlerinin incelenmesi.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


nephrydrosis : n. Ureterdeki tıkanıklık sonucu pelvis renalis'in toplanan idrarla şişip genişlemesi, nefrohidroz.


neuronal, neuronic : a. Sinir hücresine ait, nevronik.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


prolan : n. biochem. Gebe kadınların idrarında bulunan bir hormon.


puruloid : a. Cerahat şeklinde, cerahata benzer.