Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galvanonervous nedir?

galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


colpocele : n. Vaginada şişkinlik, vagina duvarının aşağı sarkması, kolposel.


distrix : n. Saçların uç kısımlarından kırılması.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


prenasal : a. Burun'un önünde.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.


sinew : n. Sinir, tendon.