Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanonervous nedir?

galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


communicans : a.Birleştirici.


condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


homatropine : n. biochem. Tropin asid ve mandelin'in birleşmesinden meydana gelen ve göz bebeğini genişleten madde.


irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.


multiparous : a. Çok doğuran, ikiden fazla doğum yapan.


nas : pref. Burun anlamına önek.


osteophage : n. See: osteoclast.


oxycinesia : n. Hareket halinde duyulan ağrı.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


presbyopia : n. Lensin esnekliğinin yaşla azalması sonucu yakından iyi görememe, presbiyopi, ihtiyarlıkta görme bozukluğu.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.