Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galvanomuscular nedir?

galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


gibbus : n. Kambur


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


helicine : a. See: Spiral.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


laryngorrhgaia : n. gırtlak kanamas, larenksten kan gelme, larengoraji.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.