Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galvanomuscular nedir?

galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebron : n. Beyin dokusunda bulunan bir serebrosid (Serebronik asit, sfingosin ve galaktoz'dan oluşur).


chlorate : n. Klorik asit tuzu.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hemidiaphoresis : n. Vücudun yarısının terlemesi.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


per rectum : Rektum yolu ile.


perivascular : a. Damarı saran.


pexis : n. 1. Organ veya oluşumun ameliyatla tesbit edilmesi, ogranın belli bir yere dikişle tutturularak sabitleştirilemsi; 2. Herhangi bir maddenin doku tarafından tutulması, maddenin dokuda toplanması.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


plethysmograph : n. Bir vücut kısmının hacmini ve dolayısıyle kan muhtevasını ölçen alet, pletizmograf.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.


pyo : pref. Cerahat, irin.