Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galvanomuscular nedir?

galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


colibacillosis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu enfeksiyon.


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


crypt : pref. 1. Küçük kör kese (kript) anlamına önek; 2. gizli örtülü anlamına önek.


hybridity : n. Melezlik.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


pantie-girdle-syndrome : n. Oturarak iş gören ve pantolon tipi bir alt giysi giyen kadınlarda bacakların geceleri şişmesi.


polychiria : n. İkide nfazal el bulunması hali.


proctodynia : n. Rektum ağrısı.


semispinalis : n. Yarı spinal kas, musculus semispinalis.


sanega root : n. Birleşik Amerika'nın doğusunda bulunan ve hazım ilacı olarak kullanılan "Polygala" kökü.


spinoneural : a. Omurilik ve periferik sinirlere ait.