Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galvanomuscular nedir?

galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cesium : n. biochem. Ca sembolü ile bilinen, atom no:55 ve atom ağırlığı 132.91 olan kimyasal element.


curative : a. Tedavi edici, hastalığı iyileştirici.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


duodenal : a. Onikiparmak barsağa ait, duodenalis.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


submammary : a. Memealtı, meme altında bulunan.


utriform : a. Şişe şeklinde.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


lithomalacia : n. Herhangi bir organ veya kanal içindeki taşın yumuşaması.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


oligochylia : n. Kilus azalması.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


osteotrophy : n. Kemik beslenmesi.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


pyloroduodenitis : n. Pilor ve duodenum mukozasının iltihabı.


pyopericarditis : n. Cerahatli perikardit.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.