Bugün : 18 Şubat 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

galvanomuscular nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


influenza : n. Grip.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


microphallus : n. Penisin normalden küçük olması, kamış küçüklüğü.


multiarticular : a. Birçok eklemlere ait.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


paramusia : n. Notaları ve sesleri ayırma veya yerinde kullanma yeteneğinin kaybı.


phosphatase : n. biochem. Fosforik asit esterlerini hidrolize eden bir enzim, fosfataz.


pileus : n. 1. Beyni yarımküresi; 2. Doğumda bazan çocuğunbaşını örten bir zar.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


polyaxon : n. Çok aksonlu sinir hücresi.


precipitinoid : n. biochem. Isıtılmak suretiyle tesirini kaybetmiş olan presipitin.