Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanomuscular nedir?

galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


disintoxication : n. See: Detoxication.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


dysuric : a. Disüriye ait.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


hypervolemia : n. 1. Kan hacminin anormal yükselmesi; 2. Anormal hacim yüksekliği.


instrument : n.Alet.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


medullablastoma : n. Çocuklarda cerebellum'un orta çizgisi üzerinde görülen kötü huylu ve süratle büyüyen bir tümör.


motorius : n. Motor sinir.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.