Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galvanometer nedir?

galvanometer : n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


esophagodynia : n. Özofagus ağrısı


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


gynaecography : n. Pneumoperitoneum'dan sorna kadın iç genital organlarının radyolojik olarak incelenmesi.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


mesocephalic : a. Orta beyine ait.


monatomic : a. Tek atomlu.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


osteoclasia, : n. Osteoklazi: 1. Şekilbozukluğunu düzeltme amacıyla biçimsiz kemiğin kırılması; 2. Kemiğin yumuşayıp erimesi.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.


salivary : a. Tükrüğe ait.


salpingoscopy : n. 1. Östaki borusunun salpengoskop aracılığıyla muayneesi; 2. Küldoskop aracılığıyla tuba uterina (Fallop tübü)'ların gözle muayenesi.


shivering : n. Frison, yüksek ateşli hastalıklarda görülen titreme.


spermatozoan : a. Spermatozoon veya spermatozoonlarla ilgili.


thalassotherapy : n. Deniz banyosu, deniz seyahati veya deniz havası ile yapılan tedavi.