Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galvanometer nedir?

galvanometer : n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


gastromyxorrhea : n. Mide mukozasının aşırı salgısı.


tertian : a. Üç günde bir veya gün aşırı gelen (olan), gün aşırı tutan nöbet, tertius.


hypermotility : n. Hareketlerin normalden daha çok oluşu.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


hypervolemia : n. 1. Kan hacminin anormal yükselmesi; 2. Anormal hacim yüksekliği.


lordoma : n. See: Lordosis.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


necromancy : n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi


obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


pipette : n. See: Pipet.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.