Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galvanometer nedir?

galvanometer : n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


diclidotomy : n. (Kalb) kapağını kesme ameliyesi.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


friar's balsam : n. Eskiden bronşit tedavisinde kullanılan bir madde.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


keto-acid : n. Yapısında "keton grubu" bulunan herhangi bir organik asit.


lobulous : a. See: Lobuose.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


mesonephron : n. See: mesonephros.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


parasitologist : n. Parazitoloji uzmanı.


pharyngostenosis : n. Yutak daralması.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.