Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galvanofaradization nedir?

galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


chordee : n. Uretrit nedeniyle penisin ağrılı ereksiyonu.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


intraovarian : a. Over içi, yumurtalık içinde.


megalohepatia : n. Karaciğer büyümesi, megalohepati.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


noradrenaline : n. Adrenalin ile birlikte adrenal guddede mevcut olan hormon.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


picrotoxinism : n. Pikrotoksin zehirlenemsi.


scotograph : n. See: Scotogram.


secernent : a.&n. 1. İfraz edici; 2. İfraz edici gudde veya ilaç.


sensimeter : n. Derininuyarıya duyarlık derecesini ölçen alet.