Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanofaradization nedir?

galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


bronchotracheal : a. Bronşlara ve trachea'ya ait olan.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


keto-acid : n. Yapısında "keton grubu" bulunan herhangi bir organik asit.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


orexia : n. İştah, orexis.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.


reagent : n. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza, miyar, ayıraç.


somatotype : n. Belirli bir vüut şekli.