Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galvanofaradization nedir?

galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


decubation : n. Enfeksiyöz hastalık belirtilerinin kayboluşundan kişinin tamamen eski sıhhatini kazanmasına kadar geçen devre, enfeksiyöz hastalığın iyileşme devresi.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


euryon : n. Kafatasının en geniş transvers kutrunun uçlarından her biri (Paryetal kemikler üzerinde).


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


mange : n.Uyuz hastalığı.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


odontorthosis : n. Diş intizamsızlıklarının düzeltilmesi.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.


phocomelus : n. Elv e ayakları doğrudan doğruya gövdeye tutunmuş bebek, fokomeli gösteren kişi.


rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.


sociomedical : n. Sosyoloji ile alakalı tıp sornlarını ilgilendiren.


spitz-holter valve : n. Hydrocephalus vakalarında drenaj amacı ile kullanılan bir kapak.