Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanocontractility nedir?

galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


duodenectomy : n. Duodenumun ameliyatla çıkarılması.


endothermal : a. Isı emen, ısı depo eden.


female : n. Dişi, kadın.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


homothermic : a. See. Homothermal.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


impact : n. & v. 1. Ani çarpışma, hızla vuruşma; 2. Sıkıştırmak, hareketine main olacak şekilde bastırmak.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


iodophthalein : n.İyot ihtiva eden sarı renkte bir bileşik (Safra kesesi ve safra yollarının röntgen yoluyla tetkikinde radyo-opak madde olarak kullanılır).


isuria : n. İdrarın bir kararda çıkması, muntazam idrar ifrazı.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.


ozochrotous : n.Cildi ağır kokan.


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.