Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanocautery nedir?

galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


depilate : v. Kıllarını dökmek, kıllarını düşürmek, kıllarını çıkarmak.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


dietician : n. Diyet uzmanı.


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


pododynamometer : n. Bacak kaslarının kuvvetini ölçme cihazı, pododinamometre.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


schistosoma : n. İnsanlarda hastalık meydanag etiren bir çeşit trematod.