Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galvanocautery nedir?

galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calefacient : a.&n. 1. Sıcaklık yapan, sıcaklık veren; 2. Vücuda uygulandığı zaman sıcaklık hissine sebep olan madde.


cervilator : n. Daimi titreşim meydanag etirerek serviksi genişletme amacıyla kullanılan alet.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


hemifacial : a. Yüzün tek tarafında (yarısında) duyulan veya olan.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


hypogeusia : n. Tat alma duyusunun azalması.


lust : n. Aşırı cinsel arzu, aşırı cinselistek, şehvet.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


mineralization : n. Madenleştirme.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.


saponaceous : a. Sabunlu, sabun şeklinde.


seroflocculation : n. Antijen niteliğindeki madde etkisiyle kan serumda medana gelen flokülasyon, serum flokülasyonu.


sinuous : a. Yılankavi, dalgalı, dolambaçlı.


sudaminal : a. 1. Sudamina ile ilgili; 2. Sudamina gösteren, sudamina ile belirgin; 3. Sudamina görünümünde, sudamina'ya benzeyen.


tail : n. 1. Bazı hayvanların vücutlarının arka kısmında yer alan hareket yeteneğine sahip uzantı, kuyruk; 2. Kuyruğa benzer herhangi bir oluşum veya organ parçası.