Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galvanocautery nedir?

galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


fibrin(e) : n. Lifin, fibrin, kanın pıhtılaşmasına ayrılan albümin cinsinden bir madde, kan ve seröz sıvıların akçıl proteini.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


laboratory : n. Laboratuvar.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.


revulsion : n. Yüzeyel tahrişle kan çıkarma, derin dokulardaki iltihabi durumu ortadan kalıdrma amacıyla o bölge derisi üzerinden ,çeşitli yöntemlerle kan çekme; 2. An his değişmesi (sevginin nefrete dönüşü gibi).


rheotaxis : n. Suyun akımından meydana gelen hareket (hücre v.s. hk.).


sanitize : v. Sağlığa zarar vermeyecek hale getirmek, sıhhi hale koymak.


serotonin : n. biochem. memeli hayvanların serumunda bulunan damarları büzücü bir bileşim.