Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

galvanocautery nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytocentrum, : n. see: Centrosome.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


drepanocytemia : n. Orak hücreli anemi. See: Sickle-cell anemia.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


rancidity : n. Ekşilik.


rhinoscleroma : n. Burun skleromu (burun, dudak vs. şişme hastalığı).


somatometry : n. Vücut ölçülerini tesbit etme.


synapsis : n. Mitozis başangıcında homolog kromozomların karşı karşıya gelmeleri ve birleşmeleri.