Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galvanocauterization nedir?

galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohydrase : n. biochem. Karbon hidratları hidrolize eden enzim, karbonidraz.


cold : n. Nezle.


depletion : n. 1. Boşaltmak; 2. Boşalmak.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


ligamentopexis : n. Aşağı sarkmoş veya arkaya dönmüş uterus'u gevşemiş ligamentum teres uteri'leri kısaltma veya bu bağlar aracılığıyla karın duvarıda askıya alma suretiyle normal yerine tesbit etme, bu amaçla yapılan ameliyat.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.