Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanocauterization nedir?

galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


epiotic : a. Kulaküstü.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


glenohumeral : a. Skapulanın glenoid bolğuna ve humerusa ait olan her iki oluşumu da ilgilendiren.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


gouty : a. Gutlu.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


necr (o) : pref. Ölüm.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.