Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanocauterization nedir?

galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


clavalcin : n. biochem. Aspergillus clavatus kültüründen çıkarılan antibiyotik madde.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


diarrhea : n. İshal, diyare.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


ichor : n. Cerahat, irin.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


mesonephron : n. See: mesonephros.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


odaxetic : a. Isırık veya kaşıntı hissi veren.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.