Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanocauterization nedir?

galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


colposcopy : n. Vagina ve serviks'in kolposkop aracılığıyla muayenesi, kolposkopi.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


endarteritis : n. Arterlerini iç gömleğiinn iltihabı, endarterit.


exhalation : n. Nefes verme.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


heterogenesis : n. 1. Zürriyetin soyuna benzememesi, benzemez nesil, nesil değişikliği; 2. Kendiliğinden meydana gelen, heterojenez.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


inquisition : n. Soruşturma, hukuksal açıdan yapılan araştırma.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


nosotaxy : n. Hastalıkların tasnifi.


oil : n. biochem. a) Yağ, sıvı; b) Petrol, oleum.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


particulate : a. Ayrı partiküllerden oluşmuş.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.