Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galvanocauterization nedir?

galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrine : n. Kaburga, eklem v.s. yağından çıkan jelatin.


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


pathobiology : n. See: Pathology.


pomphus : n. Sivilce, kabarcık.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


responaut : n. Devamlı olarak solunum felci olduğu için, mekanik olarak solunum yaptırılması gereken hasta.


rhinocleisis : n. Burun tıkanması.


sanious : a. 1. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı (sanies) ile ilgili; 2. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı gösteren, bu nitelikte akıntı ile belirgin.


schlemm's canal : n. Skleranın iç tarafında ve korena ile birleştiği yerin yakınında yer alan lenfatikovenöz bir kanal.


statum : n. Birden, dehal, hemen.