Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galvanocauterization nedir?

galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


chickenpox : n. Su çiçeği.


chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.


psychic(al) : a. 1. Ruhi psişik; 2. akli


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.


rhinism : n. Genizden konuşma.


rubriblast : n. Proeritroblast.


somnambulistic : a. Uykuda gezme hali ile ilgili.


sphage : n. Boyunun ön kısmı.