Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galvanization nedir?

galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circle : n. Çember, daire, circulus.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


gas : n. 1. Gaz; 2. Yel.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


insulate : v. 1. Ayırmak, herhangi birşeyi çevresinden ayırmak, çevresi ile ilişkisini kesmek; 2. İletken bir maddeyi elektriği veya ısıyı iletmeyen bir madde ile sarmak, izole hale getirmek.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


mesopharynx : n. Yutağın ağız parçası.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


omoplata : n. Kürek kemiği, omuz kemiği, scapula.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


polysomia : n. Birden fazla gövde veya vücuda sahip ucube.


pyknic : a. Kısa ve kalın yapılı.


quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.