Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galvanism nedir?

galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


gutta-percha : n. Gütaperka ağacından elde edilen beyaz öz. Cerrahide kullanılan su geçirmez bir madde.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


jail-fever : n. Hapishane humması.


liter, litre : n. Litre, metre usulüne göre bir desimetre kübe eşit hacim ölçüsü.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


nicotined : a. Nikotinli.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


onomatopoiesis : n. Bir akıl hastasının anlamsız kelimeleri bir araya getirmesi.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


palpebration : n.Göz kırpma.