Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gallus nedir?

gallus : n. (pl. galli). Horoz.

Crista galli : Horoz ibiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauda : n. (pl. caudae). Kuyruk, bir organın kuyruksu parçası.


chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


disengagement : n. 1. Serbest bırakılma, hapsedilmiş durumdan kurtulma; 2. Fetüs başının vagina'dan geçerek dışarı çıkması; başın doğumu.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


falcular : a. see: falcate.


glacial : a. biochem. Buza benzer.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


hymenotomy : n. Himen ameliyatı.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


pestiferous : n. Bulaşıcı, hastalık nakleden.


pinealectomy : n. Beyin epifizini çıkarma ameliyatı.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).


proflavine : n. biochem. Akriflavin'in çinde bulunan diaminoacridine (Türevleri antiseptik olarak kullanılır).


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.