Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gallus nedir?

gallus : n. (pl. galli). Horoz.

Crista galli : Horoz ibiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


bronchogenic : n. Bronşlardan menşe alan, bronş kaynaklı.


centrifuge : n. Dönerek çalışan ve yerçekimi gücünü artırarak yoğunlukları farklı maddelerin birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan aygıt, santrifüj cihazı.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


chilblained, chilblainy : a. Mayasıllı.


dextrality : n. Sağ elin sol ele oranla daha hakim ve hünerle kullanılması hali.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


hippus : n. 1. Pupilla çapıın spazmodik olarak azalıp çoğalması; 2. İrisin tremoru.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


oleosus : a. Yağlı.


pathobiology : n. See: Pathology.


pleurocentesis : n. İğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme, plevra ponksiyonu, plörosentez.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.