Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gallstone nedir?

gallstone : n. Sarfa taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


conversion : n. 1. Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi; 2. doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


epiotic : a. Kulaküstü.


fasciola : n. Şerit.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


leukotrichia : n. Saç beyazlığı, saçın beyaz hali.


lobe : n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi, 2. Parçalı bir organın bir parçası; 3. Karaciğer parçası.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


ophthalmography : n. Gözlerin tanımı, oftalmografi.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


pasteurella : n. Bazı türleri insanlarda, bazı türleri ise hayvanlarda ağır hastalıklara sebep olan bir bakteri cinsi.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


phacolysin : n. Göz merceğinin elde edilen bir albümin.


pharmacomania : n. Anormal şekilde ilaç düşkünlüğü.