Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gallstone nedir?

gallstone : n. Sarfa taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


cystadenocarcinoma : n. Bez epitelinden gelişip yer yer kistik oluşumlar gösteren kötü tabiatlı tümör (Özellikle over'den gelişir).


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


education : n. Eğitim, öğretim.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


gas : n. 1. Gaz; 2. Yel.


leiotrichy : n. Saçların düz oluşu, düz (kıvırcık olmayan) saça sahip olma hali.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


nurse : n. 1. Hastabakıcı, hemşire; 2. Hastaya veya bebeğe bakmak. Hastanın bakım hizmetlerini görmek; 3. Emzirmek, meme vermek.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


ovoflavin : n. Yumurtalardan elde edilen, riboflavin.


paraspadia : n. Uretra'nın penis'in sağ veya sol yanına açılması.


placentitis : n. Plasenta iltihabı.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.