Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gallstone nedir?

gallstone : n. Sarfa taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


dysprosium : n. biochem. Dy sembolü ile bilinen, atom no: 66 ve atom ağırlığı: 162.51 olan kimyasal element.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


leukothrombin : n. Kanda lökositlerden oluşan fibrin faktörü.