Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallsickness nedir?

gallsickness : n. Safra yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carminophil : a. Karmin boyası ile kolayca boyanan.


cheilitis : n. Dudakların iltihabı durumu.


clap : n. Belsoğukluğu.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


fleam : n. Baytar neşteri.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


lugol's solution : n. İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


necrological : a. nekrolojiyea it.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


otiatric : a. Otiyatriye ait.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


paraphemia : n. Konuşma bozukluğu, parafemi.