Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallsickness nedir?

gallsickness : n. Safra yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.


devolution : n. Katabolik değişme.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


esophagomalacia : n. Özofagus duvarlarının yumuşaması, özofagomalasi.


hypercardia : n. Kalbin aşırı büyümesi, kalp hipertrofisi.


hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


lupiform : a. Lupusa benzer.


metrocolpocele : n. Vaginanın düşmesi ile uterusun fıtığı, metrokolposel.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


muliebris : n. Kadınla ilgili, kadın cinsine ait.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


para-oespohageal : a. Yemek borusunun yanında yer alan.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


polycrotism : n. Nabzın bir sistol sırasında birkaç dalga meydana getirmesi.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.