Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallsickness nedir?

gallsickness : n. Safra yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


climacteric : a.climacterium'a ait.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


cystoma : n. kist.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


neuritic : a. Nevrite it.


optoblast : n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


pleonectic : a. 1. Sahip olma hırsıyla ilgili, servet ihtirasınaait; 2. Fazla oksijen ile yüklü, aşırı oksijen ile doymuş (kan hakkında).


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.