Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gallsickness nedir?

gallsickness : n. Safra yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


gestation : n. Gebelik (müddeti).


hypochromatosis : n. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kayboluşu.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


pyelon : n. Böbrek pevlisi, pyileon.


pylemphraxis : n. Kapı toplardamarın tıkanması.


pyrotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısının yükseltilemis.