Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gallsickness nedir?

gallsickness : n. Safra yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


colpospasm : n. Vagina spazmı.


decidualitis : n. Desidüa'nın patolojik değişikliklerle belirgin bakteriler etkisiyle oluşan iltihabı.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


morphological : n. See: Morphologic.


osteal : a. Kemikli.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.