Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallsickness nedir?

gallsickness : n. Safra yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


cerebrosclerosis : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


chondrology : n. See: chondrography.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


subnormal : a. & n. 1. Normalden aşağı (özellikle zekaca); 2. Normalden aşağı kimse.


terebinthinisim : n. Terebentin (turpentine) ile zehirlenme.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


patroclinous : a. Anne tarafınan çok baba tarafına çeken (melezler hk.).


periarthritis : n. Eklem çevresi iltihabı, periatrit.


peripyloric : a. Piloru saran.