Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galloping nedir?

galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


chondorgenesis : n. Kıkırdak oluşumu, kıkırdak dokunun oluşması.


chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


myotome : n. Kas kesme aleti, miyotom.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


prelaryngeal : a. Larenks önünde.


pulmo-aortic : a. Aort ve akciğerlere ait.


schistomelia : n. Kol veya bacak üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.