Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galloping nedir?

galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


cor, : n. See: Heart.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


fibralbumin : n. See: Globulin.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


gustatory : a. tatma duyusuna ait, tadıma yardım eden, gustatorius.


hidrorhea : n. Çok terleme.


holorachischisis : n. Omurga arkasının seyri boyunca doğuştan yarıklık gösterişi hali.


hydrophilia : n. 1. Suyu çekme özgürlüğü; 2. Suya karşı olan fazla ilgi, hidrofili.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


regulation : n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma; 2. Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon; 3. Kural, kaide, kanun.


residuum : n. (pl. Residua). Artık, kalan, bakiye, tortu, rüsup (See: A Glossary of chemistry).