Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galloping nedir?

galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


carcinolysis : n. Kanser hücrelerinin herhangi bir etken (röntgen ışınları, ilaç v.s.) ile tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


odaxetic : a. Isırık veya kaşıntı hissi veren.


orchitis : n. Testis iltihabı, orşit.


panendoscope : n. Mesanenin içini görmeye yarayan alet, sistoskop.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


postmortem : a.&n. 1. Ölümden sonra olan veya yapılan; 2. Otopsi; 3. Otopsiye ait veya otopside kullanılan.


prosopospam : n. Yüz spazmı.