Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galloping nedir?

galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


dexamphetamine : n. Amphetamine etkisinde merkezi bir uyarıcı.


epiploon : n. (pl. epiploa). İçorgan (bağır) askısı, omentum, epiplon.


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


intraureteral : a. Ureter içi, ureter içinde.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


lipofuscin : n. Çeşitli hayvansal dokularda bulunan melanine benzer kahverengi bir yağ pigmenti, lipofüsin.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


phosphorate : v. biochem. Fosfor ile terkip etemk.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.