Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallop nedir?

gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

child : n. (pl. children). Çocuk


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


coxalgia : n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


efferent : a. Götürgen, eferens.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


orphenadrine : n. Trankilizanlara ait Parkinsonizm belirtilerini önleyen ir ilaç.


osthexia, osthexy : n. Anormal kemikleşme.


olulectomy : n. See: Ulectomy.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.


pyolabyrinthitis : n. Kulak labirentinin cerahatlanması.