Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gallop nedir?

gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


submental : a. 1. Çene ucu altı, çeneucu altına ait; 2. Bilinç altına ait, sumentalis.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


noso- : pref. See: Nos-.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


pasteurizer : n. Pastörizasyon için kullanılan özel alet, pastörizasyon makinası, pastörizör.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


perineorrhaphy : n. Perine dikilmesi.


pinworm : n. kıl kurdu adıyla anılan küçük kurt. Enterobius vermicularis.


proctosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoidi çıkarma ameliyesi.


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.


pseudopregnancy : n. Yalancı gebelik.


punctum : n. (pl. puncta). Nokta See: Point.


putrefactive : a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ilgili; 2. Çürümeye sebep olan, kokuşma yapan.