Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallop nedir?

gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleithrophobia : n. See: Claustrophobia.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


geriatic : a. Yaşlılığa (ihtiyarlığa) ait.


tensor : n. Bir organı geren kas.


helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


mastodynia : n. Gebe kadınlarda (ve bazı hastalık hallerinde) meme hizasında duyulan ağrı, mastodini.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


ophryon : n. Orbitaüstü enine çizgisinin orta noktası, ofriyon.


osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


phonograph : n. Bant üzerine kaydedilen sesleri gerektiğinde tekrarlayan alet, fonograf.