Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallop nedir?

gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


gliococcus : n. Jelatinli madde olşan mikrokok.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


hepatodynia : n. See: Hepatalgia.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


hypersystole : n. Sistolün çok kuvvetli olması.


keto-acid : n. Yapısında "keton grubu" bulunan herhangi bir organik asit.


mecanote : n. biochem. Mekanik asidin tuzu, mekanot.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


oneirology : n. Rüya ilmi, rüyabilim.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


quiescent : n. Sakinleşmek, canlılığını kaybetmek.