Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallop-rhythm nedir?

gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


buccolabial : a. Yanak ve dudakla ilgili.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


electrohemostasis : n. Elektrokoterle kanamanın durdurulması.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.


pseudocirrhosis : n. Perikardit sebebiyle meydana gelen karaciğer sirozu.


spectroscopy : n. Işın tahlili bahsi, spektroskopi.


steatorrhea : n. Dışkıda yağ fazlalığı, yağlı dışkı.


stupidity : n. Anlama ve kavrama yeteneğinin olmayışı, zeka geriliği.


substernal : a. Göğüs kemiği (sternum) altı, sternum altında bulunan.


vasoresection : n. Vas deferans'ın kısmen çıkarılması.


vibratile : a. 1. Titrek titreyen; 2. Sallanan.