Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gallop-rhythm nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


endocervicitis : n. Endoserviksin iltihabı.


exsanguine : a. Kansız.


foraminous, foraminated : a. Delikli.


furunculous : a. Çıbanlı.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.


roentgen, röntgen (Wilhelm Konrad), : n. Kendi adı ile anılan ışınları bulan Alman bilgini (1845-1923).


saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.


salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.


silicious : a. 1. Silis'e benzeyen; 2. Silis'ten oluşmuş, silisli.