Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gallop-rhythm nedir?

gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


frustration : n. Herhangi bir arzuyu tatmin edememenin veya gayret gösterdiği halde amaca ulaşamamanın sebep olduğu ruhsalg erilim hali.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


kaomycin : n. Neomisin ve kaolin'den ibaret bir preparat.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


photoperceptive : a. Işığı görebilen.


point : n. Nokta.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


rothelin : n. See. Rubella.


saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.