Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gallop-rhythm nedir?

gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


bromethol : n. Cerrahide, eklampside obstetrik amnezide ve tetanozda kullanılan anestezik bir madde.


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


deobstruent : a.&n. Müshil (ilaç).


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


fibrinolysis : n. Fibrinin çözülmesi tdağılması.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk


semioval : a. Yarıoval, yarısöbü.