Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

gallop-rhythm nedir?

gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


diplopagus : n. See: Cenadelphus.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


gastromegaly : n. Mide genişlemesi, gastromegali.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


myelocele : n. Omuriliğin fıtığı ile birlikte spina bifida, miyelosel.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


phatne : n. Diş çukuru.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


phocomely : n. See: Phocomelia


polyonychia : n. See: Polyungia.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.