Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gallop-rhythm nedir?

gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


essence : n. Tasfiye edilmiş durumdaki alkol ruhu içinde bulunan uçucu bir yağ çözeltisi.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


submalleolar : a. Malleolus altında.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


mesencephalic : a. Orta beyine ait.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


micturition : n. Sık sık idrara çıkma hali.


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.