Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gallop-rhythm nedir?

gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cataleptic : a. 1. Katalepsi ile ilgili; 2. Katalepsi'ye sebep olan; 3. Katalepsi gösteren, katalepsili kişi.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


hypaphrodisia : n. Cinsel arzuda azalma, cinsel arzunun azalması ile belirgin durum.


inoculable : a. Aşılanabilir.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


maidenhood : n. Bakirelik, kızlık.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


osteoporotic : a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. Osteoporoz'a sebep olucu.


panicula : n. Yumru şeklinde şişkilik, şişlik, şiş.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.