Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gallon nedir?

gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

classification : n. Tasnif.


clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


Freud : n. Sigmunt Freud (1856-1939), nöroloji ve psikiyatri dallarında çalışmalarıyla tanınmış, modern psikiyatri ve psikoanalizin kurucusu sayılan Avusturyalı hekim.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


hysteriac : n. İsterik


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


manual : a. Ellere ait.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.