Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallon nedir?

gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


donor : n. 1. Transfüzyon için kendisinden kan alınan kimse, kan verici; 2. Transplantasyon için kendisinden organ alınan kimse, organ verici; 3. Sun'i döllemede kendisinden meni alınan kimse, meni verici.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


isochronous : a. See: isochronic.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.


pancreatitis : n. Pankreas iltihabı, pankreatit.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


pneumohemia : n. Kan damarlarında hava (gaz) habbeciklerinin bulunuşu.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.