Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallium nedir?

gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


food : n. Yemek, gıda, besin.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


inosite : n. See: inositol.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


macropsia : n. Eşyaları büyük görme, makropsi.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


myotasis : n. Kas uzaması, miyotaz.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


neurodiagnosis : n. sinir hastalıkları tehisi.


nubile : a. Evlenecek çağda bulunan, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş, yetişkin.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


predominant : a. Üstün, hakim.n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


redness : n. See: Rubor.


saccharose : n. kamış veya pancardançıkarılan şeker.