Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallium nedir?

gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaloplegia : n. Baş ve yüz hareketlerini sağlayan kasların felci.


chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


choroidoretinal : a. Choroid'e ve retina'ya ait olan, her iki oluşumla da ilgili.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


encephalo-cancer : n. Beyin kanseir.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


iodum : n. biochem. See: iodine.


megalogastria : n. Mide büyümesi (genişlemesi) megalogastri.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


onomatophobia : n. Bazı isim veya kelimeleri duymaktan ürküntü duyma, belli isim ve kelimelerden korkma, onomatofobi.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.