Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallium nedir?

gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


drastic : n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. Tesiri kuvvetli olan.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


hepaticoduodenostomy : n. Safra yolu ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


prosencephalon : n. önbeyin, prosenkefal(on) (Dienceplhalon) ile telencephalon'un birleşmesinden meydana gelmiştir.


sporulate : v. Spor meydana getirmek, spor oluşturmak.