Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gallipot nedir?

gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


chin : n. Çene.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


eiloid : a. Halka veya kangal şeklinde.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


hematin : n. biochem. Hemoglobinin erimesinden meydana gelen koyu lacivert bir madde (C34H32N4O4FeOH).


heterokeratoplasty : n. Hayvanın hasta korneasına değişik tür hayvandan alınan kornea grefinin yerleştirilmesi, hayvan korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


kinesis : n. Vücut hareketi.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


lymphectasia : n. Lenfa şişme (gerilme).


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.