Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

gallipot nedir?

gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


distention : n. Gerilme, şişme.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


morbus : n. Hastalık.


osteorathrosis : n. İltihapsız kronik dejeneratif artrit.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


pertussal : a. Boğmacalı.


pragmatamnesia : n. Cisimlerin şekillerini hatırlayamama.


proctoscopy : n. Proktoskopla yapılan rektum muayenesi.