Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gallipot nedir?

gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


glutamine : n. biochem. Birçok bitkilerin suyunda bulunan tabii bir amino asid.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


melanopathy : n. Cilt pigmantasyon fazlalığı, aşırı cilt pigmantasyonu.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.