Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gallipot nedir?

gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


hematin : n. biochem. Hemoglobinin erimesinden meydana gelen koyu lacivert bir madde (C34H32N4O4FeOH).


humo(u)r : n. Cerahat, vücuta bulunan sıvılar, humor.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.


kinesis : n. Vücut hareketi.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


lienal : a. Dalağa ait, lienalis.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.


opisthotic : a. Kulakardı, kulakarkası.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


poultice : n.&v. 1. Yara lapası; 2. Yaraya veya cerahatli yere lapa vurmak.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.