Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gallipot nedir?

gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


elytrocleiss : n. 1. Vagina duvarlarının kanalı kapatmak üzere biribrine yapışması 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


iridocyclitis : n. İris ve kirpiksis cismin iltihabı, iridosiklit.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


odaxetic : a. Isırık veya kaşıntı hissi veren.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


osteocope : n.Şiddetli kemik ağrısı (genellikle frengili kemik hastalığı semptomu).


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.


plegia : suf. Felç anlamına sonek.