Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gallipot nedir?

gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


gnathitis : n. Çene iltihabı.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


mastology : n. Meme anatomisinden ve hastalıklarından bahseden ilim, memebilim, mastoloji (meme bilgisi).


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


oxyhemoglobin : n. Oksijenlenmiş durumdaki hemoglobin.


paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).