Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gallipot nedir?

gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholemia : n. Kana safra veya safra maddelerinin karışması, kan pıhtısı (pıhtılanması), kolemi.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


conutertransference : n. Psikoterapi esnasında analiz yapan kişinin bilinçaltındaki duygularını, bilinçsiz olarak hastaya aktarması.


faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.


flavor : n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


intravital : a. Hayatta olagelen.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


non repetatur : n. See: Non repetat.


ontogenic : a. Ontojeniye ait.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


protocol : n. Bir hastanın hastalık hikayesini ve tedavisini yalızı olarak bildiren belge, protoko.


rancid : a. Bozulma sebebiyle ekşi koku veya tat gösteren, ekşimiş.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.


room : n. 1. Oda; 2. Yer.