Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gallic nedir?

gallic : a. biohcem. Mazıda bulunan bir çeşit aside ait, galyuma ait.

gallic acid : biochem. Mazı asidi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.


roentgen, röntgen (Wilhelm Konrad), : n. Kendi adı ile anılan ışınları bulan Alman bilgini (1845-1923).


schizophreniform : n. Şizofreni'ye benzeyen.


sludge : n. 1. Su yüzündeki ufak buz parçaları; 2. Bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması.


staphyloncus : n. Küçük dil (uvula) tümörü.


superolateral : a. Üst-yan tarafta.