Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gallic nedir?

gallic : a. biohcem. Mazıda bulunan bir çeşit aside ait, galyuma ait.

gallic acid : biochem. Mazı asidi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


catabolic : a. Katabolizmaya ait.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


hematoporhyria : n. Porfirin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen idrarda aşırı hematoporfirin bulunuşu, derinin güneş ışınlarına aşırı duyarlığı ve diğer bazı bozukluklarla belirgin durum.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


hyperglycoenolysis : n. Glikojen'in aşırı şekilde glükoza yıkılması.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


mandible : n. Altçene (kemiği), mandibula.


marihuana, marijuana : n. Esrar, "cannabis sativa"nın yaprakları (çok zehirlibir ot).


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


miotic : a.&n. Gözbebeğini daraltan (ilaç), miyotik.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).