Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galle's operation nedir?

galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


escherichia : n. Bir bakteri türü.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


hemicraniosis : n. Kafa kemiği ve yüzün tek tarafının (yarısının) aşırı büyüklüğü.


huntirean chancre : n. Primer sifilizin sert çıbanı.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


lenitive : a. 1. Dışkıyı yumuşatıcı, mülayim, laksatif; 2. teskin edici, hafifletici, esas sebebi ortadan kaldırmaksızın ağrı ve acıyı azaltıcı ilaç.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


psychochemotherapy : n. Ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisi için ilaçlardan yararlanılması.


psychogenic : a. Ruhi tesirlerden meydana gelen, psikojenik.


pylethrombosis : n. Kapı toplardamarın trombozu.


rhinencephalon : n. Koku beyni, rinenkefal (on).


sanatory : a. Sıhhi, sıhhate yararlı.


stype : n. Tampon.