Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

galle's operation nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


invigoration : a. Canlandırma, kuvvetlendirme, zindelik verme.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


keratokeratoderma : n. Derinin sertleşmesi,boynuzsu cilt, keratoderm.


ketamine hydrochloride : n. İntravenöz veya intramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde.


mate : n. 1. Eş, karı veya koca; 2. Çiftleştirmek, çiftleşmek.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


pestilential : a. 1. Veba getiren; 2. Veba türünden; 3. Mühlik, öldürücü.


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


pulpiform : a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı andıran.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.


rhotacism : n. "R" harfini yanlış telaffuz etme, rotasizm.


stercoroma : n. Rektumda tümörsü dışkı kitlesi.