Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gallduct nedir?

gallduct : n. Safra yolu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


cryptorchidism : n. See: cryptorchism.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


phygogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını azaltıcı veya durdurucu; 2. Süt salgılanmasını durdurucu ilaç, süt kesici ilaç.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


oligospermia : n. Menide spermatozoidlerin azalması, oligospermi, oligospermatizm.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


pseudatheroma : n. Yağ kisti.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.