Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gallduct nedir?

gallduct : n. Safra yolu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


endocarditis : n. Endokard iltihabı.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


pliers : n. Pens.


pollution : n. Gece şehvet rüyaları ile meni (irade dışı) gelmesi, ihtilam, polüsyon (Gece olana Polüsyon Nokturna, gündüz olana da Polüsyon Diurna denir).


pretracheal : a. Trakea önünde.


rhodium : n. biochem. Rh sembolü ile bilinen, atom no:45 ve atom ağırlığı: 102.91 olan kimyasal element (nadir bulunur ve platin nev'indendir), rodyum.