Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallduct nedir?

gallduct : n. Safra yolu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


epicolic : a. Kolon üzerinde.


expectation : n. Bekleme, ümit.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


laryngeal : a. Gırtlağa ait. laryngicus.


medial : a. İçyan, medial.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


nocturnal : a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece olan, gece oluşan, nocturnus.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.


phosphine : n. biochem. Hidrojen ile fosfordan mürekkep sarmısak kokulu ve çok zehirli bir bileşim (PH3).


polocyte : n. Kuup cismi


psora : n. 1. Uyuz; 2. See: Psoriasis.