Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gallduct nedir?

gallduct : n. Safra yolu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

communicans : a.Birleştirici.


conarium : Epizif bezi.


corium : n. See: Cutis.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


infarction : n. 1. Dokuda besleyici damarın pıhtı ile tıkanması nedeniyle nekroz bölgesi oluşması; 2. Besleyici damarın tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen nekroz bölgesi.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


intumescence : n. Şişkinlik, şiş, intumescentia.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


neosalvarsan : n. Frengi tedavisine yarayan arsenikli bir formül.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


precuneus : n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.


pyknomorphic : a. Boy alan, istenilen şekilde boyanan (Hücrenin boyanma niteliği hakkında).