Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gallbladder nedir?

gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoptosis : n. Göz kapağı.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


citric acid : n.See: acid.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


dentimeter : n.Dişleri ölçmeye mahsus alet.


esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


mandible : n. Altçene (kemiği), mandibula.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


podoniasis : n. sakalın anormal veya aşırı büyümei.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


proctology : n. Rektum ve hastalıkları ile uğraşan tıp dalı, proktoloji.


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.


scirrho- : pref. 1. Sert, katı anlamına önek; 2. Sert kıvam gösteren kanser anlamına önek.