Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gallbladder nedir?

gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


catamenia : n. Regl, kadınların aybaşısı, adet, hayız.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


esophagoscope : n. Özofagusun içini muayeneye yarayan bir endoskop.


excrementitious : a. Dışkıya ait.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


inanimate : a. Cansız, ölü.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


mentulate : a. Büyük penisli.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.