Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gallamine nedir?

gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


cholecystojejunostomy : n. safra kesesi ile jejunum arasında gerçekleştirilen anastomoz.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


subnutrition : n. yetersiz beslenme.


hectic : n. 1. Kronik iltihaplı hastalıklarda görülen intizamsız fiyevr şekli, hektik, veremli (kimse). 2. Verem nöbeti veya kızartısı.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


lime : n. Kireç


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


notomyelitis : n. Omurilik iltihabı, notomiyelit.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).