Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gallamine nedir?

gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


choroideremia : n. Gözde retina ile sklera arasında damar tabakasının olmayışı, koroidea'nın doğuştan yokluğu.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


tepp : n. "Tetra ethyl proyphosphate" kelimeleri için kullanılan kısaltma.


ischi- : pref. See: ischio-.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


perichoroidal : a. Koroidi saran.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.


pyro : pref. Sıcaklığa ait, ateşle ilgili.