Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gallamine nedir?

gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


caries : n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik çürümesi.


cinnamon : n. Barsak gazlarını giderici etkisi olan ve orta derecede astrenjan tesire sahip aromatik bir ağaç akbuğu.


colocolostomy : n. Kolon'un iki ayrı bölümünün ağız ağıza birbirine dikilmesi.


cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


galactotrophic : a. Süt salgılanmasını uyarıcı, süt çıkışını artırıcı.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


hyothyroid : a. 1. Hyoid kemik ve tiroid kıkırdakla ilgili; 2. Hyoid kemik ve tiroid beziyle ilgili.


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


medial : a. İçyan, medial.


onyxis : n. See: Acronyx.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


pleurisy : n. Plevra iltihabı, plörezi (plarit).


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


rhinosporidosis : n. Burnun mukozasında, gözlerde, kulaklarda, larinkste ve bazen de genital organlarda yerleşenbir çeşit mantar hastalığı.


scoliosis : n. Omurganın yanlara doğru çarpıklığı, belkemiğinin, yan kıvrımı, skolyoz.


spermatitis : n.Ductus deferens'in iltihabı


stenochoria : n. Daralma, herhangi bir kanalın daralması.