Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galeropsia nedir?

galeropsia : n. Galeropia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


odontoblast : n. Diş yuvası.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


parasympathotonia : n. See: Parasympathicotonia.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


pygodidymus : n. İkikalça ve iki pelvisli bir ucube.


rickettsia : n. Küçkü, pleomorfik paraziter mikro-organizmalar.


rinderpest : n. Sığır vebası.


scotophobia : n. Marazi karanlık korkusu, karanlıktan korkma hali, skotofobi.


sebolith : n. Yağ bezi taşı.


sporozoosis : n. sporozoa sınıfı parazitlerin meydana getirdiği hastalık.


stria : n. (pl. Striae). Çizgi, şerit.


supersoft : a. Çok yumuşak (uzun dalga boylu röntgen ışınları hk).


synulosis : n. Yara veya kesit yerinin nedbe meydana getirerek kapanması, nedbeleşme, sikatrizasyon.


tabetic : a. 1. Eritici, ileri derecede zayıflatıcı; 2. Tabes dorsalis'le ilgil; 3. Tabes dorsalis gösteren, tabes dorsalis'li.


urate : n. biochem. Ürat, ürik asidin tuzu.