Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galeropsia nedir?

galeropsia : n. Galeropia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


emedullate : v. İlikten mahrum etmek, iliksizleştirmek.


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


gelatinize : v. 1. Jelatin haline dönüştürmek, 2. Jelatin haline dönüşmek.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


pretarsal : a. Tarsus kemiği önünde bulunan.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.