Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galeropsia nedir?

galeropsia : n. Galeropia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchi : n. Trachea'nın alt tarafta ikiye ayrılması ile meydana gelen iki adet tüp şeklinde oluşum.


chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


hepato- : pref. See: Hepatic.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


invigoration : a. Canlandırma, kuvvetlendirme, zindelik verme.


keracele : n. Sert tümör.


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


miotic : a.&n. Gözbebeğini daraltan (ilaç), miyotik.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.