Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galeropsia nedir?

galeropsia : n. Galeropia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


bronchi : n. Trachea'nın alt tarafta ikiye ayrılması ile meydana gelen iki adet tüp şeklinde oluşum.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


chloruretic : a. 1. İdrarla klorid atılışını hızlandıran; 2. İdrarla klorid itrahını artıran madde (ilaç).


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


nosema : n. Hastalık.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


odaxetic : a. Isırık veya kaşıntı hissi veren.


pneumocystography : n. Hava zerkedildikten sonra mesanenin röntgenle muayenesi.


pulsation : n. Nabız atışı.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.


seropus : n. Cerahatli serum.