Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galeropia nedir?

galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


discus : n. (pl. disci). See: Disk.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


endostosis : n. Kıkırdak hücreleri arasındaki kemikleşme, endostoz.


episiotomy : n. Vulvayı kesme ameliyesi, epizyotomi.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


hyposystole : n. Sistolün normalden daha az olması (kalb yetmezliğinin hafif başlangıç hali).


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


megadont : a. Normalden çok büyük dişli.


mesorrhaphy : n. Mezenter dikişi, mezonun dikilmesi.


mutualist : n. Mutualizm gösteren iki canlıdan her biri.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


pharynolith : n. Yutak taşı.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.