Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galeropia nedir?

galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


cravat : n. Üçgen bandaj.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


insoluble : a. Erimez.


leukocytosis : n. Kandaki lökosit sayısının çoğalması, lökositoz.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


ophthalmovascular : a. Gözün kan damarlarına ait.


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


pericysteum : n. 1. Mesaneyi çeviren bağ dokusu; 2. kisti saran dış tabaka, kist kapsülü.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


pronephros : n. (pl. Pronephroi) İlkel böbrek (embriyonda).


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


resonance : n. Sesi aksettirme, rezonans.


rhinobyon : n. Buruna yerleştirilen tampon, burun tamponu.


salpingocyesis : n. Tuba gebeliği.