Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galeropia nedir?

galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatator : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri genişletici; 2. Bronş ve bronşiyolleri genişletici ilaç.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


electromyography : n. Hareket halindeki bir adele tarafından meydana getirilenelektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi, elektromiyografi.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


ergosterol : n. biochem. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve ültraviyole ışık altında antiraşitik özellik kazanan bir sterol.


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


mentolabial : a. Çene ve dudakla ilgili.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


neuroplasm : n. Sinir hücresi protoplazması.


phlebotomist : n. Kan alam uzmanı.