Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galeophobia nedir?

galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


lactin : n. See: lactose.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


hypersphyxia : n. Dolaşımın süratli olması.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


papulation : n. Deri üzerinde çoksayıda papül oluşması.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


parapyloric : a. Pilor yakınında, pilor'a komşu, pilor'a bitişik.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


polypoid : a. Polip şeklinde, polipsi.


postesophageal : a. Özofagus ardı.