Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galeophobia nedir?

galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


uvulotome : n. Küçük dili kesip çıkarmaya yarayan alet, üvülotom.


hemothorax : n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


ixodes : n. İnsan ve hayvanların üstünde yaşayan bir tür parazit, kene.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.