Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galeophobia nedir?

galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


chiro, : pref. See: Chir.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


dermatopathology : n. Deri hastalıkları ve deri lezyonlarını konu alan patoloji dalı.


diploic : a. Kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi dokuya ait, diploik, diploicus.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


phosphatase : n. biochem. Fosforik asit esterlerini hidrolize eden bir enzim, fosfataz.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.


sarcomatosis : n. Birçok sarkomların gelişimi ile vasıflı hal.