Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galeophilia nedir?

galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


encephalomyelitis : n. Beyin ve omuriliğin iltihabı, ensefalomiyelit.


mia lash : (winker), kirpik.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


mesopharynx : n. Yutağın ağız parçası.


metal : n. Maden.


metasternum : n. Sternumun hançersi çıkıntısı.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


rabic : a. Kuduz hastalığana ait.


short circuit operation : Bir kanalın devamını sağlamak için gerçekleştirilen bir by-pass ameliyatı.


somatology : n. Somatoloji: 1. Canlı vücutları fizik bakımından incleme bilgisi, 2. Fizyoloji ve anatomi bilgisi.