Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galeophilia nedir?

galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


bulbus : n. Soğan, bulbus.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


kyphos : n. Kambur.


lymphadenography : n. Lenf düğümünün, radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, lenfadenografi.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


malum : n. Hastalık.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.