Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galeophilia nedir?

galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


crust : n. Yara kabuğu


dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


extima : n. Kan damarının en dış tabakası (gömleği).


hypercalcemia : n. Kanda kalsiyum fazlalığı.


immobile : a. Hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


longus : a. Uzun


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


peinotherapy : n. Kişiyi aç bırakarak veya alınan gıdayı ileri derecede kısıtlayarak tedavi etme, açlık tedavisi, açlık kürü.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.