Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galenism nedir?

galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


phycocyanin : n. biochem.Yosunlardan elde edilen mavi bir pigment.


hemothorax : n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


morning sickness : n. Gebelik belirtisi olan mide bulantısı ve kusma halleri.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


splenicterus : n. Sarılıkla müterafık dalak iltihabı.


sternodymus : n. Sternumları vasıtasiyle birbirine yapışmış ikiz ucube.