Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galenism nedir?

galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


exospore : n. Organizmanın uç kısmında tomurcuklanma şeklinde oluşan üreme ile ilgili olmayan spor, nonseksüel spor.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


hemoflagellate : n. Çeşitli hayvan ve kuşların kanında parazit olarak yaşayan herhangi bir kamçılı protozoon,kamçılı kan paraziti (Trypanosoma cinsi parazit gibi).


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


optomeninx : n. Retina.


organon : n. (pl. organa). See: organ.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


pylethrombophlebitis : n. Kapı toplardamarın trombozu ve iltihabı.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


receiver : n. Gaz v.s. muhafaza eden kab.


sclerodesmia : n. Bağların sertleşmesi.