Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galenism nedir?

galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


terebene : n. biochem. Terebentin yağındaki hidrokarbonların karışımı olup, antiseptik ve balgam söktürücüdür.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


metacyesis : n. Dış gebelik.


mortility : n. Dışardan bir etki olmadan kendi kendine hareket yeteneği, motilite.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


ovaritis : n. Yumurtalık iltihabı, overit.


palpebration : n.Göz kırpma.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


protoporphyria : n. Protoporfirin artışı, eritrositlerde, dışkıda ve idrarda fazla miktarda protoporfirin bulunuşu ile belirgin patolojik durum, protoporfiri.


pseudocartilage : n. Kıkırdağı andıran doku.


quicklime : n. Kalsiyum oksit.