Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galenism nedir?

galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


education : n. Eğitim, öğretim.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


hyperergia : Aşırı derecede alerji.


hysterotrismus : n. 1. Aniden gelişen ağrılı rahim kasılması, rahim spazmı; 2. Histeriye bağlı, kaslardaki spazm sonucu gelişen çene kilitlenmesi.


ipse- : pref. 1. Aynı, aynı tarafta anlamına önek; 2. Kendi kendine anlamına önek.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


onomatomania. : n. Bazı isim veya kelimeleri sık kullanma, belli bir kelimeyi devamlı tekrarlama, onomatomani.


osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.