Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galenics nedir?

galenics : n. Nebati ilaçlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


gum : n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zamk.


hydrohystera : n. See: hydrometra.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


omentopexy : n. Epiplonun karın duvarına asılması, omentopeksi.


organizer : n. Embriyonda gelişimi idare eden merkez.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


photoscope : n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.