Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galenics nedir?

galenics : n. Nebati ilaçlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


delivery : n. Doğum.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


fester : n.&v.1. Ufak bir yara; 2. Cerahatini dışarıya çıkarmak.


fibrous : a. Lifli, fibröz.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


malt : n. Çimlendirilmiş arpa tohumlarının kurutulmasıyla elde edilen madde (Tedavide sindirimi uyarıcı olarak kullanılır).


mark : n.İşaret, nişan, leke, yara yeri, iz, kusur, sakatlık, bozukluk.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.