Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galenics nedir?

galenics : n. Nebati ilaçlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conductivity : n. İletkenlik


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


omega melancholium : n. Melankolik yüz ifdaesini oluşturan iki kaş arasında diklemesine uzanan kırışıklıklar.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


pachyrhinic : a. Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.


pleurapophysis : n. Kaburga veya müşabihi.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


posticus : a. Arka, arkada bulunan, arka ile ilgili.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.


rhinolith : n. Buruntaşı, rinolit (bundan dolayı burun tıkanabilir).