Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galenicals nedir?

galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


glomerular : a. Yumağa ait.


hepatopexy : n. Düşük veya oynak karaciğerin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


inflexion : n. İçe bükme veya bükülme.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


odontology : n. Dişlerin bilimsel incelenmesi, odontoloji (Diş anatomisi), dişbilim.


osteoplastic : a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemik düzeltmesine ait.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


rhinostegnosis : n. Burun tıkanması.


strumectomy : n. Tiroid bezini çıkarma ameliyatı, tiroidektomi.


theomaniac : a. Kendisini Allah sanan kişi, theomani'ye müptela kimse, teomanyak.


thyrotherapy : n. Kurutulmuş tiroid bezi özleri ile yapılan tedavi, tiroid tedavisi.