Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galenic nedir?

galenic : a. See: Galenic.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


carelitis : n. Kalb iltihabı.


cadula block : n. See: Epidural.


colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


nanocormia : n. See: nanosomia.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


per vias naturales : a. Tabii yollardan, tabi yollar aracılığıyla.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.


picrotoxinism : n. Pikrotoksin zehirlenemsi.


rhinoscopic : a. Rinoskopiye ait.


sacrovertebral : a. Sakrum ve omurlara ait.