Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galenic nedir?

galenic : a. See: Galenic.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


levo : pref. Sol.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


paramyotonia : n. Kas tonüsünün patolojik olarak artması.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


phytosis : n. Nebati parazitlerden ileri gelen hasatlık, fitoz.