Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galena nedir?

galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boron : n. biochem. B sembolü ile bilinen, atom no: 5 ve atom ağırlığı: 10 olan kimyasal element, boron.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


esophagography : n. Kişiye radyo-opak madde eriyiği içirilmesini takiben x ışınları aracılığıyla yemek borusu filminin alınması, ezofagografi.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


nymphohymeneal : a. Küçük dudaklar ve kızlık zarı ile ilgili.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.


psychodroma : n. Grup halinde uygulanan bir çeşit psikoterapi yöntemi.


reticulopodium : n. İpliksi yalancı ayak.


scotomization : n. Skotom meydana gelmesi.


scurvy : n. See: Scorbutus.


senescent : a. Yaşlanan, ihtiyarlamakta olan.


sepsis : n. Mikrop toksinlerinin kana karışması ile meydana gelen klinik tablo, sepsis.