Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galena nedir?

galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


endocervicitis : n. Endoserviksin iltihabı.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


gingivalgia : n. Dişetlerinin nevraljisi.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


mesopneumon : n. Akciğere yapışan plevra kısmı.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


papulation : n. Deri üzerinde çoksayıda papül oluşması.