Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galena nedir?

galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


conjuntival : a. Konjonktive ait, conjuntivalis.


cutization : n. dış ortama maruz kalan mukoza'nın deri haline dönüşmesi (Mukoza ile derinin birleştiği sınırlarda görülür).


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


fetishism : n. Karşı cinse ait bir eşyaya karşı gösterilen cinsel istek.


haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.


hematopexia : n. Kanın pıhtılaşması.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


in-vitro : n. Camda, bir test tübü içinde.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.


retinomalacia : n. Retina yumuşaması, retinomalasi.