Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galena nedir?

galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.


bubo : n. Kasıktaki lenfa bezlerinin jenital hastalıklar neticesi, şişmeleri, hıyarcık, bubon, köpek memesi.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


glossodynia : n. See: glossalgia.


halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


luminescent : a. See: Luminous.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


perichordal : a. 1. Notochord'la ilgili; 2. Notochord çevresinde, notochord'u çevreleyen.


pleurolith : n. Plevra taşı.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


pyosalpinx : n. Salpenkste cerahat toplanması.