Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galena nedir?

galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


inflection : n. See: inflexion.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


malingerer : n. Yalandan kendini hasta gösteren, temaruz eden.


malleo-incudal : n. Malleus ile inkusa ait.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


number : n. Sayı.


nutriology : n. Gıdabilim, yemeklerin perhiz ve tedavilerde kullanılış bilgisi.


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.