Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galen nedir?

galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


blennostasis : n. Mukus salgılanmasının azalması, müköz salgıda azalma.


choleresis : n. Karaciğerde safra oluşması, karaciğerden safra salgılanması.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


electropyrexia : n. Elektrik araçlarla yüksek beden ısısı meydanag etirme.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


indexometer : n. Sıvının ışını kırma derecesini ölçen alet.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


polyneuritis : n. Birçok sinirlerin iltihabı, polinevrit.