Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galen nedir?

galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


bronchogenic : n. Bronşlardan menşe alan, bronş kaynaklı.


bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


crateriform : a. Krater şeklinde, kenarları kabarık ortası çukur.


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


enterobiasis : n. Enterobius cinsi kurtların sebep olduğu enfeksiyon, kıl kurdu enfeksiyonu.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


europium : n. biochem. Eu sembolü ile bilinen atom no:63 ve atom ağırlığı: 150.0 olan kimyasal element.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.