Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galeatus nedir?

galeatus : a. Başı amnion zarı ile sarılı doğmuş, duvaklı doğmuş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


curettage : n. Kürtaj.


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


exsanguine : a. Kansız.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


bexose : n. biochem. Basit şeker (C6H12O6).


hyperanakinesis : n. Aşırı mekanik faaliyet.


macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


myesthesia : n. kas duyarlığı, miyestezi.


neurosclerosis : n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


parumbilical : a. Göbekaltı.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.


prostate : n. Mesanenin altında ve sidik yolunun başlangıcında bulunan jenital sisteme ait bir bez, prostat (erkeklerde) prostata.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.