Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galeanthropy nedir?

galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


bromethyl : n. Etil bromür.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


parafunction : n. Görev bozukluğu.


phanic : a. Görülebilen, aşikar.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


quad : pref. Dört.


racemization : n. Optik olarak inaktif hale getirme.


rubedo : n. Cilt kırmızılığı.