Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galea nedir?

galea : n. (pl. galeae). Takke

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


erythrocytosis : n. see: erythrocythemia.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


myxomatous : a. Miksomalı.


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.