Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galea nedir?

galea : n. (pl. galeae). Takke

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


conductive : a. İletken.


delirium : n. Bilincin kaybolması, (epilepsi histeri v en çok zehirlenmelerde ve yüksek ateşli hastalıklarda, paranoya ve diğer akıl hastalıklarında görülür).


diabetes : n. Şeker hastalığı.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


hitch : n. Düğüm, bağ.


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).


optometrist : n. Optometri uzmanı.


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


polyporous : a. Üzerinde çok sayıda küçük delikler gösteren delikli.


quantivalence : n. Kimyasal değerlik.


thermelometer : n. Küçük sıcaklık değişikliklerini ölçen elektrikli termometre.