Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galea nedir?

galea : n. (pl. galeae). Takke

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compress : n. Kompres, yara veya şiş ve iltihapların tedavisinde kullanılan yumuşak ve ekseriyetle ıslak bez.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


ductulus : n. (pl. ductuli). See: ductule.


Edward's Syndrome : n. Mental anomalilerle birlikte görülen otozomal trizomi.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


mammoplasty : n. See: Mammaplasty.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


myocardiosis : n. Arteryosklerotik kalp hastalığı.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


pelagism : n. Deniz tutması.


phosphaturia, : n. İdrarda bol miktarda fosfat tuzlarının bulunması (bazan fosfat taşlarının oluşumuna da sebep olabilir), fosfatüri.


polyarteritis nodosa : Vücudun çeşitil bölgelerindeki küçük arterlerde yaygın iltihap odakları ile belirgin zaman zaman ateşin eşlik ettiği kronik damar hastalığı.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


presenile : a. 1. Erken yaşlanma ile ilgli; 2. Erken yaşlanma gösteren, erken yaşlanmış.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.


rotz : n. Atlarda ruam hastalığı, atlara mahsus nezle gibi fakat çok tehlikeli bir hastalık (See: Glanders).