Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galea nedir?

galea : n. (pl. galeae). Takke

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


cecitis : n. Çekum iltihabı.


chlorite : n. biochem. Klor asidi tuzu, klorit (mikrop kırıcı ve renk açıcıdır).


chyle : n. Barsaklara dökülen beyaz bir sıvı, kilus, chylus.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


cloveoil : n. Antiseptik, gaz giderici ve ağrı kesici özellikleri olan bir yağ.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


echocardiogram : n. Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


mark : n.İşaret, nişan, leke, yara yeri, iz, kusur, sakatlık, bozukluk.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.