Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galacturia nedir?

galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


fold : n. Kat, kıvrım.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


infrared : a. Tayfın kırmızıdan daha uzun ışınlarına ait, enfraruj.


kyphos : n. Kambur.


luadanum : n. Afyon ruhu.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.