Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

galacturia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


cytodiagnosis : n. Hücrelerin mikroskopik olarak incelenmesi ile konulan teşhis.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


miasma : n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


parathormone : n. Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kemiklerdeki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormon.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.