Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galacturia nedir?

galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


cortiadrenal : a. Böbreküstü korteksine ait.


elytrocele : n. Bir kısım vagina duvarının ileriye doğru bombelik göstermesi hali, vagina fıtığı.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


glycosine : n. biochem. a) Üre ile birleşerek ürik asid meydana getiren bir madde. b) Pankreastan çıkarılan bir madde.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


lard : n. domuz yağı.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


nicotined : a. Nikotinli.


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.