Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galacturia nedir?

galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


homilophobia : n. Öğütten özellikle dinsel öğütlerden aşırı korkma.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


lymphaticostomy : n. Göğüs kanalının fistülizasyonu.


mastology : n. Meme anatomisinden ve hastalıklarından bahseden ilim, memebilim, mastoloji (meme bilgisi).


osmotic : n. Osmoza ait, ozmotik.


osteophyte : n. Bazı kemik hastalıklarından sonra kemiklerde yeniden meyana gelen çıkıntı şeklinde kabartılar, osteofit.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


quarantine : n. Karantina, tecrithane.


retrovaccination : n. İnsandan alınan suçiçeği virüsü ile danayı aşıladıktan sorna, ondan elde edilen virüsle insanları aşılama.


somnolentia : n. 1. Yarı uyku hali, uyuşukluk; 2. Sarhoşluk uykusu.


spirogram : n. Solunum hareketlerinin grafiği.


stapedectomy : n. Üzengi kemiği (os stapes) çıkarma ameliyatı.


stylus : n. Stile, ucu sivri alet.


subspecies : n. Bir türün kısmı.