Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galacturia nedir?

galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


crystallization : n. Kristallerin luşumu, kristalleşme.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


gibberish : n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


interscapular : a. Skapulalararası.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


oosperm : n. Yeni döllenmiş yumurta.


periduodenitis : n. Duodenum çevresi iltihabı.