Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactozymase nedir?

galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


coronary : a. taçsı, koroner.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


fissure : n. Deri veya mukozanın hafifçe veya yüzeyel olarak çatlaması keyfiyeti, çatlak, yarık, fisür, fissura.


glycol : n. biochem. Herhangi bir diatomik alkol.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


maschale : n. Koltuk altı.


meibomitis : n. See: Meibomianitis.


obstipation : n. See: constipation.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


reanimatology : n. Canlandırma bilimi.


sabina : n. Özellikle Güney Avrupa memleketlerinde yetişen "Juniperus sabina" adlı bitkinin dal ve filizleri (Uterus kasını kontraksiyona yöneltici etkisi sebebiyle düşük yaptırıcı veya adet söktürücü olarak kullanılır).


scrofulosis : n. Lenfa bezlerinin tüberkülozu, skrofüloz.


sialosyrinx : n. 1. Salya fistülü; 2. Şırınga.