Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactozymase nedir?

galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


black : a. Siyah, kara.


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


duodenoenterostomy : n. Duodenum ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma, duodenum'un ince barsağın diğer kısmına ağız ağıza dikilmesi ameliyatı.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


iodate : n. biochem. İyodik asidin tuzu.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


overtoe : n. Başparmağın diğerlerinin üzerinde olduğu hallux varus şekli.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


phosphoruria : n. 1.İdrarda aşırı miktarda fosfor bulunuşu, fosorüri; 2. Fosfor gibi ışıldayan berrak nitelikte idrar çıkışı.


piperazine : n. Yuvarlak solucanlara ve kılkurtlarına karşı aşırı derecede etkili olan anthelmentik.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


polysensitivity : n. Aşırı duyarlık.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.


rachiagra : n. Omurga kaslarındaki romatizmal ağrı.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


rhinokyphosis : n. Burun sırtının kavis şeklinde çıkıntı gösterişi, burunda bu nitelikle belirgin şekil bozukluğu.