Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactozymase nedir?

galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalones : n. Havyanlarda tümörleri engelleyen kimsayal inhibitör maddeler.


chyle : n. Barsaklara dökülen beyaz bir sıvı, kilus, chylus.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


enterography : n. Barsak hareketlerinin, enterograf aracılığıyla, çizelge halinde kaydedilmesi.


extrarenal : n. böbrek dışında.


falcular : a. see: falcate.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


retrocursive : a. Arkayadoğruyürüyen.


shank : n. .1. Baldır; 2. Backa, incik, tibia.