Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

galactozymase nedir?

galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


echokinesia : n. See: Echopraxia.


hepatotomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma, Repatotomi.


physiopathological : a. 1. Fizyopatoloji ile ilgili; 2. Hastalığın organ veya sistem'de yarattığı görev bozukluğu ile ilgili, bu nitelikte görev bozukluğuna bağlı.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


horripilation : n. Tüylerin ürpermesi.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


lithotomist : n. Taş çıkarma ameliyatını yapan cerrah.


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


organ : n. Organ, uzuv, organum.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


photic : a. Işığa ait.


proto : pref. İlk birinci, baş.