Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactozymase nedir?

galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


crepitation : n. 1. Krepitasyon: İki sert yüzün birbirine sürtünmesinden çıkan ses; 2. Akciğerlerde yaş rallerde veya derialtı amfizemde basmakla duyulan ses.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


erotomaniac : a. & n. 1. Erotomaniye ait; 2. Şehvet düşkünü.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


interfibrous : a. Lifler arasında.


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


profundus : a. derin.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


putrefactive : a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ilgili; 2. Çürümeye sebep olan, kokuşma yapan.


pyosalpinx : n. Salpenkste cerahat toplanması.