Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

galactozymase nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruretic : a. 1. İdrarla klorid atılışını hızlandıran; 2. İdrarla klorid itrahını artıran madde (ilaç).


cholecystokinetic : a. Safra kesesinde kasılma uyaran, dolayısıyla kesenin boşalmasını hızlandıran.


coffeinism : n. Aşırı kahve içimine bağlı kronik kahve zehirlenmesi.


collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


construction : n. His ile idrak etme.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


egg : n. See: Ovum.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


hysteroid : a. Histeriye benzer.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).