Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactozymase nedir?

galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


gambir : n. See: Catechu.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.


psychotropic : a. Beyin hücreleri üzerinde özel etki sabihi olan.


puerile : a. Çocuğa veya çocukluk çağına ait.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.