Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactozymase nedir?

galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


colon : n. Kalın barsağın rektumdan önceki bölümü, kolon.


colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


Dfarf : n. Cüce.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


n(a)evus : n. See: mole


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


panacea : n. Her derde deva olan ilaç.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


pas : n. Para-aminosalisilik asid için kullanılan kısaltma.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


pneumatotherapy : n. Yüksek veya alçak basınçlı hava ile yapılan tedavi.


polarization : n. Işık titreşimlerinin tek bir düzleme çevrilmiş olmaları hali, polarma.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


pyromania : n. Kasten yangın çıkarma deliliği, piromani.