Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactotrophy nedir?

galactotrophy : n. Sütle beslenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondri, chnodro : pref. Kıkırdaklı veya kıkırdak türünden.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


impregnated : a. Gebe, hamile.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


medullization : n. Kemikte ilik boşluğunun çok büyümesi.


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


perisigmoiditis : n. Sigmoid dirseği zarının iltihabı.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.


porphyrinemia : n. Kanda porfirin bulunuşu, porfirinemi.


pylon : n. Sun'i bacak.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.