Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactotrophy nedir?

galactotrophy : n. Sütle beslenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


dysmnesia : n. 1. Hafıza zayıflığı, hatırda tutma yeteneğininazalması, unutkanlık; 2. Hafıza bozukluğu, bellekteki olayları birbirine karıştırarak hatırlama.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


foraminal : a. Deliğe ait.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


ichor : n. Cerahat, irin.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


indurative : a. 1. Sertleşme ile ilgili; 2. Sertleşme gösterern; 3. Sertleşmeye sebep olucu, sertleştirici.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.


nephrydrosis : n. Ureterdeki tıkanıklık sonucu pelvis renalis'in toplanan idrarla şişip genişlemesi, nefrohidroz.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


separator : n. 1. Ayırıcı, iki maddey biribrinden ayırmada veya iki maddenin birbirine karışmasını önlemede kullanılan alet; 2. Birbiri üzerine binmiş dişleri ayırmada kullanılan alet.


sheno : pref. 1. Kama şeklinde, kaması, hançersi; 2. Kaması kemikle ilgiil.


stamina : n. Kuvvet, dinçlik, gayret, enerji, dayanıklık, tahammül.