Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactotrophy nedir?

galactotrophy : n. Sütle beslenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


condyle : n. 1. Elin parmak eklemlerinin başları; 2. Kemiğin ucunda olan yumru, lokma, kondil. condylus


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


epiglottidis : n. Epiglotis'in iltihabı


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


palatal : a. Damağa ait.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.


pigmented : a. Boyalı, pigmentli.


retro-uterine : a. rahim (uterus) ardı.