Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactotrophic nedir?

galactotrophic : a. Süt salgılanmasını uyarıcı, süt çıkışını artırıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


dentification : n. Diş haline dönüşme.


diaphragmatitis : nö Diyafram iltihabı, diyafragmatit.


submersion : n. 1. Su altına sokma, suya batırma; 2. Su altına sokulma, suya batma.


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


litholapaxy : n. Taşın mesanede ezilmesi ve parçaların çıkarılması.


myotatic : a. Miyotaza ait.


orthopedia : n. See: Orthopedics.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


pyromania : n. Kasten yangın çıkarma deliliği, piromani.


sanguis : n. Kan.


slit : n. & v. 1. Uzunluğuna seyreden yarık ve kesit, dar açıklık; 2. Uzunluğuna yarmak, uzunluğuna kesit yapmak.


stereo- : perf. 1. Sert, sıkı, katı anlamına önek; 2. Üç boyutlu anlamına önek.