Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactotrophic nedir?

galactotrophic : a. Süt salgılanmasını uyarıcı, süt çıkışını artırıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


heptad : n. biochem. Yedi atom hidrojene muadil bir atom, yedi kıymetli bir atom.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


mandibular : a. Altçeneye ait.


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


ophthalmosteresis : n. Gözünü kaybetme.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


proctoparalysis : n. Makat büzücü kasının felci, proktoparalizi.


restore : v. Sıhhatini iade etmek, şifa vermek.


rhinodacryolith : n. Burun gözyaşı taşı.


semiology : n. Hastalık belirtilerini konu alan tıp dalı, semptomatoloji, semiyoloji.