Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactotoxism nedir?

galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


coverglass : n. Mikroskopik muayenede, lam üzerine örtülen kare şeklinde ince cam, lamel.


deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


fibered : a. Lifli.


fungosity : n. Mantarı andıran tümörler veya tezahürler.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


phlogosis : n. 1. İltihaplanma, iltihap; 2. Yılancık. See: Erysipelas.


reticular : a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağbiçim, retiküler, reticularis.


rugae : n. Kırışıklık, buruşukluk, katlanma, genellikle gerginlik oluşumuna sebep olur.


scala : n. (pl. scalae). Skala, merdiven şeklinde organ, (Vestibül ve timpan skalaları).


soothe : v. Yatıştırmak, teskin etmek, hafifletmek (ağrı veya acıyı).