Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactotoxism nedir?

galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachinnation : n. Histerik gülüş.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


exeresis : n. Bir sinir, damar, veya diğer bir kısım veya organın çıkarılması.


subfascial : a. Fasya altı, fasya alıtnda bulunan.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


terpene : n. biochem. C10H16 formüllü herhangi bir karbonhidrat.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


hydrophthalmia : n. Göz küresi istiksası (gözde su toplanması).


imperforation : n. Açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon.


K : Potasyum sembolü.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


nares : n. Burun delikleri.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


pectus : n. Göğüs, thorax.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.