Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactotoxism nedir?

galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


cinchonism : n. Kininizm.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


lithodialysis : n. Taş erimesi veya ezilmesi, taşı eritme, litodiyaliz.


metanephron : n. See. Metanephros.


mummified : a. Mumyalanmış.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


pan- : pref.Bütün.