Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactotoxism nedir?

galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinuria : n. İdrarda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinuric, sıfat şekli.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


hypnotherapy : n. Hipnotizma ile yapılan tedavi, uyutarak tedavi etme.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


infect : v. Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


parectasia : n. See: Parectasis.


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.


rhotacism : n. "R" harfini yanlış telaffuz etme, rotasizm.


squili : n. 1. Adasoğanı; 2. Adasoğanalrının kurutulmuş dilimlerinden yapılan ilaç (kalb hastalıklarında kullanılır).


subacidity : n. Hafif derecede asit nitelik gösterme hali, subsadite.