Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactotoxism nedir?

galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplasm : n. 1. Yakı; 2. Şiş veya yaraya vurulan lapa.


compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


onychomalacia : n. Elparmağı tırnaklarının yumuşaması, onikomalasi.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.


peptone : n. biochem. Proteinlerin sindirilmesinde ara safhaya ait bir madde, pepton.


phanic : a. Görülebilen, aşikar.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.


seminarcosis : n. Yarı narkoz hali, verilen preanestetik ilaç etkisiyle hasta bilincinin hafif uyuşma göstermesi hali.