Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactotoxism nedir?

galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


deglutition : n. Yutma.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


prime : a. İlk, birinci, primus.


scoliotic : a. 1.Skolyoz'la ilgili; 2. Skolyoz gösteren, skolyoz'la belirgin; . Skolyoz'lu kişi.