Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactotherapy nedir?

galactotherapy : n. süt tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


chromobacterium : n. Protoplazmalarında pigment ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


dysphylaxia : n. Uykudan erken uyanma, uykunun erken kesilmesi ile belirgin bir çeşit uyku bozukluğu.


esophagojejunostomy : n. Yemek borusu ile jejunum arasında ağız ağıza dikilmek suretiyle geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


peppermint : n. Nane, menta piperita (yel çıkarıcı ve uyarıcıdır).


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


podobromidrosis : n. Ayakların fena kokması.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


proctogenic : a. Makat veya rektumdan elde edilen


quintan : n. Beşg ünde bir tutan (nöbet), quintanus.


sarcopoietic : a. Kas yapan, kas oluşan.


segmental : n. 1. Segment veya segmentlerle ilgili; 2. Segment'lerden oluşan; 3. Segmentlere benzeyen; 4. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren.