Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactotherapy nedir?

galactotherapy : n. süt tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


chlorpromazine : n. Sedatif, antiemetik, antspasmodik ve hipotansif etkisi olan fevkalade farmakolojik tesirlere haiz bir ilaç.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


dilatation : n. Genişleme,


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


periconchal : a. Konkayı saran.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


sclerotitis : n. See: Scleritis.