Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactotherapy nedir?

galactotherapy : n. süt tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


brachybasia : n. Ayağı sürüyerek adım atma, felçlilerde görülen ayağı sürüyerek yürüme hali.


butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


clap : n. Belsoğukluğu.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


extrarenal : n. böbrek dışında.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


keller's operation : n. Hallux valgus veya rigidus tedavisi için yapılan bir ameliyat.


lienomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin yumuşaması.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.