Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactotherapy nedir?

galactotherapy : n. süt tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


glioma : n. Beynin gliya hücrelerinden kaynaklanan tümörler gliyom.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


lard : n. domuz yağı.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


measly : a. Kızamıklı.


myocytolsis : n. kas liflerinin ayrılıp dağılması.


notomyelitis : n. Omurilik iltihabı, notomiyelit.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


parumbilical : a. Göbekaltı.


phosphine : n. biochem. Hidrojen ile fosfordan mürekkep sarmısak kokulu ve çok zehirli bir bileşim (PH3).


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


semicanal : n. Yarıkanal, semicanalis.


stoma : n. (pl. stomata or stomas). Menfez, ağır, açıklık, delik.