Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactotherapy nedir?

galactotherapy : n. süt tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


desternalization : n. Göğüs kemiği (sternum)'ni kaburga kıkırdaklarından ayırma.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


hypersthenia : n. Kuvvet artması, aşırı kuvvetsizlik.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.


sarcoblast : n. İlkel kas hücresi, sarkoblast.